Kosten

Hoogte contributie

 • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 • Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd. 
 • De hoogte van de contributie is voor volwassenen 200 euro en voor kinderen/jeugdleden 150 euro per jaar. 
 • Je kunt de contributie per half jaar of  per jaar betalen.   
 • Inschrijfgeld  is eenmalig  15 euro.

Wanneer betalen?

 • Wanneer je per jaar betaalt, maak je het jaarbedrag  telkens voor 1 januari van elk jaar over. 
 • Wanneer je per half jaar betaalt, maak je het half-jaar-bedrag voor 1 juli resp. 1 januari over.

Zelf overmaken 

 • Er worden door V.T.S.C. geen facturen of acceptgiro- kaarten verstuurd.
 • Denk zelf aan het belang  van een tijdige betaling. 
 • Uitsluitend tijdige betaling geeft recht op deelname.

Hoe betalen?  

 • Betaling is uitsluitend mogelijk via een bankoverschrijving.
 • Naam rekeninghouder : V.T.S.C. “Met Verve”
 • Bankrekeningnummer: (IBAN) : NL 56 INGB 0007292927
 • Adres: Grasfonteinkruid 21, 5668 GM Eindhoven
 •  Omschrijving:  Je naam en cursusdag

Stoppen lidmaatschap

 • Wanneer je niet langer lid wilt zijn moet je dit minimaal 1 maand voor het einde van het contributiejaar, schriftelijk doorgeven aan de secretaris (dus vóór 1 december). Jeugd kan ook per half jaar opzeggen voor 1 juni of 1 december. 

Tussentijdse beëindiging

 • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van reeds betaalde contributie plaats, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen (ter beoordeling van het bestuur)

Lesmateriaal  

 • Het lesmateriaal wordt door de leden zelf aangeschaft.
    www.vtsc.nl