Welkom...

Onze achtergrond

De Veldhovense Teken- en Schilderclub “Met Verve” is een vereniging die in 1991 werd opgericht. Op dit moment heeft V.T.S.C. “Met Verve” 65 leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij doen dit werk als onbetaald vrijwilliger.

Onze doelstellingen

De Veldhovense Teken- en Schilderclub 'Met Verve' wil zowel jongeren als ouderen, die kiezen voor tekenen en/of schilderen als hobby, met deskundige begeleiding ondersteunen. Ontspanning en plezier staan hierbij voorop en gaan hand in hand met creativiteit.

Onze kenmerken

De organisatie kenmerkt zich door openheid over doelstelling en middelen. Er is  ruimte voor inspraak van individuele leden. Daar bestuursleden zelf actief lid zijn van de vereniging is de afstand tussen bestuur en leden klein.

Foto’s tentoonstelling 2018

Schoenen Wim Roosen affiche

    www.vtsc.nl